27 maja 2023 r. jedenastu absolwentów Wydziału Teologicznego UO po 6-letnich studiach magisterskich na kierunku teologia (moduł kapłański) przyjęło w Opolu i Gliwiach święcenia prezbiteratu. Serdecznie gratulujemy neoprezbiterom oraz życzymy wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej i katechetycznej na terenie diecezji opolskiej oraz gliwickiej.

Diecezja opolska


Diecezja gliwicka