Socjoterapia

Informacje ogólne

Studium adresowane jest do osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.
Studia podyplomowe skierowane są również do psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.