11 marca 2023 r. w Gliwicach odbyły się święcenia biskupie ks. prałata dra Sławomira Odera oraz kanoniczne objęcie przez niego diecezji gliwickiej. W uroczystości tej wzięły udział również władze Wydziału Teologicznego UO, na którym od czasu jego utworzenia w 1994 r. studiują też klerycy diecezji gliwickiej. Nowemu Pasterzowi Kościoła Gliwickiego życzymy światła Ducha Świętego oraz natchnień apostolskich, które niech przyniosą jak najobfitsze owoce dla Kościoła i świata.

Fot. Andrzej Złoczowski, źródło: diecezja.gliwice.pl.

Transmisja uroczystości