Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Konrad Glombik

Redaktor techniczny:
dr Jerzy Bosowski

Starszy specjalista:
mgr Piotr Juszczyszyn

Dane adresowe:
Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Kard. Kominka 1a
45-032 Opole
e-mail: rwwt@uni.opole.pl
www.rwwt.uni.opole.pl