Wydział Teologiczny UO zaprasza na

Otwarte Seminarium Naukowe
pt. Anafora św. Jakuba Brata Pańskiego jako przykład starożytnej modlitwy eucharystycznej,

które poprowadzi ks. prof. dr Baby Varghese (Orthodox Theological Seminary w Kottayam w Indiach. Prelegent jest jednym z najwybitniejszych znawców liturgii zachodniosyryjskiej, autorem licznych dzieł z zakresu teologii i historii liturgii.

Seminarium odbędzie się w czwartek, 17 listopada 2022 r., godz. 11.30
w budynku Wydziału Teologicznego UO, ul. Drzymały 1a, sala 18.

Informacja w serwisie Radia Doxa

Relacja z seminarium na łamach Gościa Opolskiego

Otwarte Seminarium Naukowe - dr Babe Varghese 2022