Informacje ogólne

Proponowany kierunek ma zaznajomić studentów z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynić z absolwentów ekspertów zdolnych angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu.

Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licencjackich, są w dużej mierze prowadzone on-line; ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia odbywają się głównie popołudniami.

Program studiów zawiera bogaty wachlarz przedmiotów z dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego, ale także innych Wydziałów UO. Tego typu współpraca i wymiana doświadczeń naukowo-badawczych powoduje stały rozwój kadry, jej badawczych zamierzeń oraz misji kierunku.

Utworzenie studiów z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej na poziomie pierwszego stopnia i profilu ogólnoakademickim zasadza się na kilku przesłankach.

  • Po pierwsze, wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z handlem, ale także z migracjami ludności wywodzącej się w dużej mierze ze społeczności orientalnych, wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia. Aby skutecznie odpowiadać na związane z rzeczonymi wyzwaniami zadania potrzeba przede wszystkim zaznajomienia się ze światem orientalnym.
  • Po drugie, obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie Orientem wymaga wyjścia na przeciw oczekiwaniom wielu ludzi, chcących poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu. Dotyczy to także jej chrześcijańskiego ujęcia. Na dzień dzisiejszy w żadnym ośrodku teologicznym w Polsce nie kształci się specjalistów z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej, stąd propozycja WT UO wydaje się być atrakcyjnym novum w skali całego kraju.
  • Po trzecie, chrześcijanie Orientu, chociaż w historii chrześcijaństwa wykazali się niezwykle ważnym wkładem w całość dziedzictwa Kościoła, dziś stoją na skraju zapomnienia. Nasze studia mają być jednym z bastionów promocji wiedzy o chrześcijaństwie Orientu.