Rozmowa z ks. K. Glombikiem na temat tegorocznych Wielkopostnych Wykładów Otwartych pt. “Teologia w dialogu z … naukami technicznymi, medycyną, politologią, ekologią, biologią, kulturoznawstwem”.

Audycja w Radiu DOXA