Kierownik Katedry Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji Wydziału Teologicznego UO o świętym Stanisławie Biskupie, jego życiu, męczeństwie, kulcie na Śląsku Opolskim i tym, jak możemy go naśladować.

Link do audycji w Radio DOXA