Rozmowa z ks. M. Klementowiczem o studiach podyplomowych: Wystąpienia Publiczne i Oratorstwo. Do kogo są one skierowane, jakie umiejętności zdobędą studenci, a także dlaczego studia te odbywać się będą na Wydziale Teologicznym UO.

Audycja w Radiu DOXA