Ukazała się publikacja współredagowana przez ks. prof. dra hab. Piotra Morcińca pt. “Neurowissenschaften in der Diskussion / The Moral Brain. Anregungen zum Weiterdenken / Stimuli for Further Reflection”. Jest to kolejny (4 tom), powstały w języku niemieckim i angielskim w serii “Bioetyka w dyskusji”, wydawany w ramach Stowarzyszenia Bioetyków Europy Środkowej (Bioethicists in Central Europe – BCE) we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim.

Więcej informacji