Terminy
Kurs “Mistyka” obejmuje trzy sobotnie spotkania:
22.04.2017
06.05.2017
03.06.2017

Zgłoszenia z opłatami
Przyjmowane do 31.03.2017.
Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt kursu: 350zł.

Prowadzący:
Ks. dr Krzysztof Grzywocz
Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz M. Wolsza
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Ks. mgr Robert Sadlak

Dodatkowe informacje:
W załączniku(kliknij)