W dniach od 3 do 9 maja 2023 r. na Wydziale Teologicznym UO odbędzie się organizowana przez ks. prof. dra hab. Piotra Morcińca kolejna edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej, której tematem są tym razem: Zasoby (materialne i ludzkie) jako wyzwanie bioetyczne [ang. Resources (material and human) as a bioethical challenge].

Szkoła ta stanowi doskonałą okazję do wymiany myśli oraz refleksji bioetycznych pomiędzy profesorami i studentami z wielu krajów. Na WT UO przebywać będą bowiem goście m.in. z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, a nawet Japonii. Więcej szczegółów na załączonym plakacie.