Wydział Teologiczny UO serdecznie zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe pt.: Dokąd zmierza współczesny Kościół? organizowane we współpracy z partnerskim Wydziałem Teologii Katolickiej w Münster (Niemcy). Sympozjum odbędzie się we wtorek 30 maja br. w sali nr 18 gmachu WT UO przy ul. Drzymały 1a.

Program sympozjum

9.00 powitanie: ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO – Dziekan WT UO

9.15 prof. dr hab. Clemens Leonhard: A Perspective of Liturgical Studies on Laypersons as Exceptionally Ordinary Minsters of Baptism in Germany / Perspektywa badań liturgicznych dotycząca osób świeckich jako nadzwyczajnych szafarzy sakramentu chrztu w Niemczech (Münster)

9.40 ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UO: Contemporary perspectives on the dialogue between science and theology / Współczesne perspektywy dialogu między nauką a teologią (Opole)

10.05 ks. dr. Johannes Elberskirch: Vermittlung in der Krise. Dogmatische Überlegungen zur Mitte der Kirche / Mediacja w kryzysie. Refleksje dogmatyczne na temat centrum Kościoła (Münster)

10.30 dyskusja
10.50 przerwa kawowa

11.10 ks. dr Rafał Biniek: Der Umgang mit Macht in der Kirche als Bewährungsprobe ihrer Glaubwürdigkeit / Sprawowanie władzy w Kościele jako sprawdzian jego wiarygodności (Eichstätt-Ingolstadt)

11.35 mgr Marco Xu: Qualitätssicherung im Alten Ordo? Weshalb entscheiden sich Gläubige im deutschsprachigen Raum für die Alte Messe? / Zapewnienie jakości w Starym Ordo? Dlaczego wierni w krajach niemieckojęzycznych wybierają Starą Mszę? (Münster)

12.00 o. mgr-lic. Michał Dragan OSB: Was ist die Kirche? Wer führt sie? Einige Anmerkungen aufgrund der Lehre von Primas Stefan Wyszyński / Czym jest Kościół? Kto mu przewodzi? Kilka uwag na temat nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Opole)

12.25 dyskusja

Plakat Sympozjum 2023