Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Alleluja!!!

Tajemnica Świąt Paschalnych to tajemnica Bożej światłości, w której zarówno cały kosmos,
jak i każdy konkretny człowiek, nabierają nowego blasku i na powrót stają się widzialnymi świadkami żyjącego i niezwyciężonego Boga.
Chociaż zbawcze wydarzenie Jezusa Chrystusa prowadzi przez noc zdrady, opuszczenia, wyszydzenia, męki i grobu,
to jednak nasz Pan ostatecznie zwyciężył wszelkie ciemności
i w konsekwencji pozbawił mocy ich księcia, który musiał ustąpić przed potęgą Stwórcy.
Na czas Wielkiej Nocy składam najszczersze życzenia niezachwianej wiary w zmartwychwstanie
oraz tego, by światłość Zmartwychwstałego dodawała nam wszystkim odwagi
do składania autentycznie chrześcijańskiego świadectwa.

Z modlitwą i serdecznym pozdrowieniem

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Dziekan Wydziału Teologicznego