Dziekan Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. Mateusz Rafał Potoczny, wyjaśnia dlaczego warto studiować teologię oraz jakie kierunki i możliwości oferuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.  A także, dlaczego nadal warto przygotowywać się do pracy w katechezie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na stronach Radia DOXA.