Zbiory

Podstawą tworzenia zbiorów Biblioteki Teologicznej był księgozbiór przywieziony z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Biblioteka ta systematycznie powiększała swoje zbiory tak, że w 1995 roku posiadała ok. 120 tys. woluminów. Prawie 50% księgozbioru stanowiły dzieła obcojęzyczne. W okresie wakacyjnym 1997 zbiór ten został przywieziony do Opola, do nowego budynku biblioteki. Książki te od ok. 1999 r. systematycznie wpisywane są do katalogu komputerowego. Obecnie ok. 60% woluminów znajduje się w komputerowej bazie danych. Zbiory, które gromadzone są przez Bibliotekę to książki i czasopisma krajowe i zagraniczne oraz zbiory specjalne, takie jak: mikrofisze, płyty CD, kasety VHS, stare druki, wydawnictwa informacyjne i komputerowe bazy danych. Biblioteka powiększa i uzupełnia swój księgozbiór poprzez kupno książek i czasopism, częściowo ze środków Kurii Diecezjalnej, częściowo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, która przekazuje także egzemplarz obowiązkowy. Innym sposobem pozyskiwania zbiorów jest wymiana publikacji Wydziału Teologicznego z publikacjami innych bibliotek.

Biblioteka otrzymuje również wiele darów z kraju i z zagranicy, głównie z Niemiec. Wpływy z tych tytułów wynoszą w ciągu roku ok. 3 tys. wol. książek i ok. 1 tys. wol. czasopism. Większość księgozbioru Biblioteki to pozycje o tematyce związanej z teologią i naukami pokrewnymi. Na półkach można znaleźć również książki z dziedziny historii powszechnej, psychologii, pedagogiki, sztuki, socjologii, prawa, etnografii, literatury pięknej i językoznawstwa.

Do roku 2007 zbiory opracowywane były w systemie komputerowym MAK Biblioteki Narodowej. Program ten stosowany jest przez większość bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W roku 2007 opisy przekonwertowane zostały do programu ALEPH, który od tej pory jest programem funkcjonującym we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu Opolskiego.

Katalog ALEPH

Do Państwa dyspozycji oddajemy wyszukiwarkę w katalogu głównym Biblioteki UO – ALEPH

iBUK

Zapraszamy do korzystania z serwisu ibuk.pl (internetowa biblioteka)

Canon Law

Zapraszamy do korzystania z katalogu mikrofisz zawierających źródła prawa kanonicznego Canon Law a Basic Collection