Ks. biskup dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO,
Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych
wyższych uczelni i instytutów Opola

na spotkanie opłatkowe i noworoczne,

które odbędzie się w auli seminaryjnej (Opole, ul. Drzymały 1a) pod salą gimnastyczną
w środę 8 stycznia 2020 r. o godz. 17.

Artystyczną część spotkania przygotują osoby
związane z Duszpasterstwem Nauczycieli Akademickich
z okazji XX-lecia jego istnienia.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszają:

ks. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego UO
ks. Marcin Worbs, duszpasterz nauczycieli akademickich