Informujemy, że w dniach 3 i 4 marca 2020 r. zajęcia prowadzone przez ks. prof. Morcińca (3.03. – wykład i konsultacje, 4.03. – konwersatorium dla Doktorantów) nie odbędą się z powodu wyjazdu naukowego w ramach wymiany CEEPUS III.

Zajęcia zostaną odpracowane w marcu.