W dniach 18-24 lutego zostały odwołane zajęcia prowadzone przez ks. prof. dra hab. Piotra Morcińca .
Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.