Zajęcia ks. mgra Adama Kondysa z dn. 23.10.2018 zostają przeniesione na inny termin. Nowy termin zostanie ustalony w porozumieniu ze studentami.