Zajęcia ks. dra Grzegorza Gury w dniu 05 stycznia 2018 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odpracowanie w uzgodnionym ze studentami terminie