Zajęcia ks. dra Grzegorza Gury z dnia 13 marca 2018 r. zostają przeniesione na inny termin. Nowy termin zostanie ustalony w porozumieniu ze studentami.