Zajęcia ks. dr-a hab. Joachima Piecucha, prof. UO dnia 27.02.2018r. nie odbędą się, zostaną odpracowane w ustalonym ze studentami terminie.