Zajęcia ks. dr-a hab. Pawła Landwójtowicza, prof. UO w dniu dzisiejszym są odwołane z powodu choroby.