Zajęcia “Credo Kościoła” ze środy 31.05.2023 r., prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda, zostaną przeprowadzone w środę 7.06. (g. 14.00-15.30).

Natomiast w środę 31.05. (godz. 14:00-15:30) odbędą się zajęcia “Apokalipsa – księga strachu czy nadziei?” prowadzone przez ks. dr. Andrzeja Demitrowa.