Zajęcia p. dr-a Mariusza Pucia w dniach 16 i 19.10.2018, to jest:

Estetyki muzycznej (rok III)
Harmonii (rok III)
Historii muzyki XIX wieku (rok III)
Etnomuzykologii (rok I)
Podstaw analizy muzycznej (rok II)
Kontrapunktu barokowego (rok II).

nie odbędą się i zostaną odrobione w uzgodnionym ze studentami terminie.