Wiedza o Biblii

Uwaga! Oferta aktualna. Edycja 2015/2016. Zapraszamy!

Plan studiów

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Kryteria zaliczenia przedmiotów:

I Podstawowe kryteria
1. Znajomość omawianej problematyki na wykładach
2. Znajomość treści z podanej literatury przedmiotu
3. Obecność na zajęciach
4. Zaliczenie ćwiczeń i konwersatoriów łączy się z obowiązkową obecnością na zajęciach
II Sposób zaliczenia
1. Wykłady kończą się oceną z egzaminu.
2. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.
3. konwersatoria kończą się zaliczeniem na ocenę.
III Forma zaliczenia:
Egzamin w formie podanej przez wykładowcę (ustny, pisemny, przedstawienie pracy zaliczeniowej itp.).

Plan studia podyplomowe Wiedza o Biblii

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close