Wiedza o Biblii

Uwaga! Oferta aktualna. Edycja 2015/2016. Zapraszamy!

Plan studiów

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Kryteria zaliczenia przedmiotów:

I Podstawowe kryteria
1. Znajomość omawianej problematyki na wykładach
2. Znajomość treści z podanej literatury przedmiotu
3. Obecność na zajęciach
4. Zaliczenie ćwiczeń i konwersatoriów łączy się z obowiązkową obecnością na zajęciach
II Sposób zaliczenia
1. Wykłady kończą się oceną z egzaminu.
2. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.
3. konwersatoria kończą się zaliczeniem na ocenę.
III Forma zaliczenia:
Egzamin w formie podanej przez wykładowcę (ustny, pisemny, przedstawienie pracy zaliczeniowej itp.).

Plan studia podyplomowe Wiedza o Biblii