Wiedza o Biblii

Uwaga! Oferta aktualna. Edycja 2015/2016. Zapraszamy!

Informacje ogólne

Studia podyplomowe maja prowadzić do zdobycia gruntownej wiedzy lub jej znacznego pogłębienia w zakresie szeroko pojętego świata Biblii i kultury biblijnej. Zajęcia będą obejmować cztery sekcje: filologiczną, isagogikę, egzegetyczno-teologiczną, kulturoznawczą. Treść wykładów ma ukazać jak ważna jest wiedza biblijna, która stanowi fundament chrześcijańskiego myślenia o świecie zarówno w aspekcie teologicznym jak i kulturowym. Podyplomowe studia wiedzy biblijnej to ważny suplement wiedzy dla osób z wyższym wykształceniem, które chcą posiadać ugruntowane podstawy chrześcijańskiej tożsamości i wejść w dialog ze współczesnym światem.
Czas trwania:  Nauka w Studium trwa 4 semestry i jest prowadzona systemem studiów zaocznych. Zajęcia odbywają się w soboty.
Koszt studiów: Studia dofinansowane! Opłata za semestr wynosi tylko 700 zł.
Początek studiów: 04 października 2014
Kierownik studiów ks. dr Wacław Borek tel. 774424058, e-mail: wb@uni.opole.pl
Liczba godzin: 540