Tezy licencjatu rzymskiego
Zostały ogłoszone specjalności i tezy egzaminu licencjackiego z teologii (kanoniczny licencjat rzymski), zgodnie z Konstytucją Apostolską Veritatis gaudium papieża Franciszka z 27 grudnia 2017 r., które będą obowiązywały na WT UO od 2018 r. Terminy egzaminów będą ogłoszone w późniejszym terminie.
Tekst decyzji ogłaszającej tezy, specjalności egzaminu licencjackiego i odpowiedzianych za ich sformułowanie na WT UO.
Licencjat kanoniczny jest stopniem naukowym uczelni kościelnych działających na prawie papieskim, nie mającym odpowiednika w polskim prawie. Jednak upoważnia on do wykładania określonych specjalnościami przedmiotów teologicznych na uczelniach katolickich. Jest to tytuł naukowy poprzedzający doktorat a następujący po magisterium.