Sprawozdania

Sprawozdanie wydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia za rok 2012/2013
Sprawozdanie komisji ds. oceny jakości kształcenia za rok 2013/2014
Sprawozdanie komisji ds. oceny jakości kształcenia za rok 2014/2015
Sprawozdanie komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia za rok 2013/2014
Sprawozdanie komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia za rok 2014/2015
Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia
jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia
w roku akademickim – ankietyzacja 2015/2016

Posiedzenie wspólne ds. komisji doskonalenia jakości 28.06.2017 
Sprawozdania z realizacji systemu oceny jakości kształcenia 2016/17
Sprawozdanie z jakości kształcenia na UO w roku akademickim 2016/17

Sprawozdania z praktyk studenckich

Sprawozdanie z hospitacji praktyk ciągłych Teologia 2015
Sprawozdanie z praktyk studenckich NOR 2014-2015
Sprawozdanie z praktyk studenckich Kultura Śródziemnomorska 2014-2015
Sprawozdanie z praktyk studenckich Muzykologia 2014-2015
Sprawozdanie z praktyk studenckich Nauki o Rodzinie 2015-16
Sprawozdanie z praktyk studenckich Kultura Śródziemnomorska 2015-16
Sprawozdanie z praktyk studenckich Muzykologia 2015-16
Sprawozdanie z praktyk studenckich Teologia 2015-16 roku

2016/17
Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich Muzykologia 2016-2017
Sprawozdanie z praktyk studenckich Teologia 2016-2017
Sprawozdanie z praktyk NOR 2016/17
Sprawozdanie z hospitacji praktyk ciągłych Teologia 2016-2017