W imieniu Samorządu Doktorantów Wydziału Teologicznego i kierownika Studiów, serdecznie zapraszam 5 października o godz. 11.15 na spotkanie organizacyjne dla I, II, III i IV roku. Proszę o przekazanie wiadomości zainteresowanym (dotyczy także Doktorantów, którzy przedłużyli studia)

Przewodniczący Samorządu Doktorantów
Wydziału Teologicznego
Ks. Zbigniew Malinowski