Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich z nauk o rodzinie mają możliwość składania wniosków stypendialnych do dnia 15.10.2015 r. Wnioski należy składać do kierownika studiów doktoranckich. Nowe wnioski znajdują się już na stronie internetowej w zakładce “studia doktoranckie nauki o rodzinie”, a także znajdują się na stronie: www.doktoranci.uni.opole.pl.

Zaświadczenie o braku możliwości prowadzenia zajęć powinien podpisać Kierownik Studiów Doktoranckich, pozostałe uprawniony Pracownik Dziekanatu.

Ważne: w spisach treści i planach konferencji proszę wyraźnie zaznaczyć swoje nazwisko najlepiej używając zakreślacza.

Zaświadczenie o braku możliwości prowadzenia zajęć WT UO