Senatorzy

Do Senatu UO z WT UO zostały wybrane następujące osoby:

Spośród samodzielnych pracowników naukowych (2 mandaty)

  1. Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
  2. Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO

Spośród pozostałych pracowników naukowych (1 mandat)

  1. Ks. dr Piotr Górecki