REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI 2018/2019
Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym). Rekrutacja będzie trwała od 12.03.2018 do 30.03.2018.
Bliższe informacje i wnioski aplikacyjne dostępne w stronie: www.erasmusplus.uni.opole.pl. Prosimy wypełnione i podpisane wnioski przekazać koordynatorowi wydziałowemu ks. prof. UO dr hab. Dariuszowi Krokowi.W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydziałowym oraz z biurem Erasmus.