Rekrutacja

Rekrutacja Muzykologia

Muzykologia Opolska to Piękno pisane dźwiękiem, czyli studia teorii muzyki połączone z jej wykonywaniem, w dwóch profilach: muzyka kościelna i popularna. Umożliwiamy też zdobycie uprawnień pedagogicznych dzięki wprowadzonej w program studiów specjalności nauczycielskiej.