W dniu 1 października 2019 r. rozpoczęła działalność Rada Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego w składzie:

 1. ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych
 2. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych
 3. ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, Dziekan Wydziału Teologicznego
 4. ks. dr hab. Mateusz Potoczny, Zastępca Dziekana Wydziału Teologicznego, Koordynator kierunku Teologia
 5. bp dr hab. Andrzej Czaja, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
 6. ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
 7. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 8. ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
 9. ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
 10. o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 11. ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 12. ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
 13. ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 14. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 15. ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
 16. ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO
 17. ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 18. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 19. ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO
 20. ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
 21. ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 22. ks. prof. dr hab. Norbert Widok, Koordynator kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska
 23. ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 24. ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
 25. ks. dr Andrzej Demitrów
 26. ks. dr Mariusz Drygier
 27. ks. dr Łukasz Florczyk
 28. ks. dr Andrzej Ochman
 29. ks. dr Sławomir Pawiński
 30. ks. dr Janusz Podzielny, Koordynator kierunku Nauki o rodzinie
 31. ks. dr Robert Sadlak
 32. ks. dr Leszek Waga
 33. ks. dr Brunon Zgraja