Rada Wydziału

Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału Teologicznego
Katechetyka

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
Prodziekan
Teologia fundamentalna

Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
Prodziekan
Komunikacja religijna

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni zatrudnieni na wydziale nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:

Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
Teologia fundamentalna

Bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
Wielki Kanclerz WT UO
Teologia dogmatyczna

Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser
Teologia dogmatyczna, ekumenizm

Ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Teologia moralna

Ks. dr hab. Piotr Górecki
Nauki historyczne

O. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński
Nauki biblijne

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła
Ekumenizm, teologia porównawcza

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Teologia dogmatyczna i ekumeniczna

Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Katechetyka

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Katechetyka

Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Teologia pastoralna

Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO
Teologia pastoralna

Ks. dr hab. Hubert Łysy
Teologia pastoralna, homiletyka

Ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO
Liturgika i historia sztuki sakralnej

Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Liturgika

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec
Teologia moralna, bioetyka

Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia ekumeniczna

Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
Liturgika i historia muzyki liturgicznej

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej
Teologia dogmatyczna, ekumenizm

Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
Teologia patrystyczna

Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza
Filozofia

Ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
Liturgika

Pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WT UO:

Ks. dr Mariusz Drygier
Historia Kościoła

Ks. dr Łukasz Florczyk
Teologia biblijna

dr Andrzej Prasał
Muzykologia

S. dr Monika Dolores Nowak
Muzykologia

Ks. dr Andrzej Ochman
Socjologia

Ks. mgr Adam Kondys
Biblistyka

Mgr Gabriela Czurlok
Muzykologia

Ks. dr Andrzej Demitrów
Teologia biblijna

Ks. dr Grzegorz Gura
Prawo cywilne

Ks. dr Franciszek Koenig
Liturgika i historia muzyki liturgicznej

Ks. dr Sławomir Pawiński
Homiletyka

Ks. dr Janusz Podzielny
Teologia moralna

Ks. dr Mateusz Potoczny
Nauki kościelne wschodnie, liturgie orientalne, tradycja Kościołów syryjskich

Dr Mariusz Pucia
Muzykologia

Ks. dr Robert Sadlak
Katechetyka

Ks. dr Leszek Waga
Pedagogika

Ks. dr Joachim Waloszek
Muzykologia

Ks. dr Brunon Zgraja
Patrologia

Przedstawiciele samorządu studenckiego i doktorantów:

Mgr Estera Baksik
Teologia, doktorantka

Anna Białowąs
Teologia, studentka

Mgr Jerzy Bosowski
Teologia, doktorant

Marta Bury
Nauki o rodzinie, studentka

Michał Chmiel
Teologia, student

Seweryn Grobarek
Muzykologia, student

Ks. mgr Zbigniew Malinowski
Teologia, doktorant
Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału Teologicznego

Marcin Matysek
Teologia, student

Mgr Karolina Pleskot
Nauki o rodzinie, doktorantka

Marcin Rurański
Teologia, student
Przewodniczący Rady Studenckiej Wydziału Teologicznego

Tomasz Wolnik
Teologia, student

Przedstawiciele pracowników uczelni zatrudnieni na wydziale niebędący nauczycielami akademickimi:

Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk
Kustosz Biblioteki WT UO

Mgr Leon Swoboda
Kierownik Dziekanatu WT UO

Obecni na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UO z głosem doradczym
  1. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”
  2. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego