Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Edycja archiwalna! Obecnie brak kierunku w ofercie

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych (co najmniej licencjat), którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru szeroko pojętej problematyki pomocy dzieciom i młodzieży w ich problemach psychologiczno-pedagogicznych i zdobyciem umiejętności z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Studium adresowane jest do:
1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i rodzinami;
3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, teologów, asystentów rodziny, familiologów, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje wiedzę i umiejętności konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającą diagnozy i wsparcia psychopedagogicznego oraz edukacyjnego, realizacji zadań w ramach zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów/wychowanków. (Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach) i placówkach).

Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 380 – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Opłata za każdy semestr wynosi 1000 zł
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Kierownik studiów: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close