Postępowania habilitacyjne

Trwające


Zakończone


dr Marta Przyszychowska
Jednostka macierzysta
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  27.06.2018
Dziedzina  nauki teologiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
ks dr Piotr Górecki
Jednostka macierzysta Uniwersytet Opolski – Wydział Teologiczny
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 21.02.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina  nauki teologiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
dr Elżbieta Kotkowska
Jednostka macierzysta  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  28.06.2016
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  22.12.2016
Dziedzina  nauki teologiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
ks. dr Stanisław Garnczarski
Jednostka macierzysta Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 01.10.2014
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 25.02.2015
Dziedzina nauki teologiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego