Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… nadziei, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie.

ks. Radosław Chałupniak

Wspólnota akademicka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego wyraża wdzięczność i szacunek wszystkim, którzy nadesłali listy kondolencyjne oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Księdza Dziekana Prof. Dra hab. Radosława Chałupniaka.

Wierząc w łaskawość Bożego Miłosierdzia, polecamy naszego Drogiego Zmarłego dalszej pamięci modlitewnej.

W imieniu WT UO

dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Z-ca Dziekana WT UO

dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych