Dla Doktorantów przyjętych na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich nauki o rodzinie

Szanowni Doktoranci,
Proszę o dokonanie opłaty za elektroniczną legitymację w wysokości 17 zł.
Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w systemie USOSweb w zakładce Płatności FK -> konta bankowe uczelni -> “Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne”. Dane logowania do systemu USOSweb zostaną automatycznie przesłane na podany w systemie rekrutacyjnym adres e-mail dopiero w momencie wygenerowania numeru indeksu w uczelnianej bazie danych. Prosimy o niedokonywanie opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne.
W dniu 7 października przed spotkaniem organizacyjnym zostaną Państwu wręczone decyzje o przyjęciu na studia. Bardzo proszę o obecność.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO