Dla Doktorantów przyjętych na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich nauki o rodzinie

Szanowni Doktoranci,
Proszę o dokonanie opłaty za elektroniczną legitymację w wysokości 17 zł.
Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto wygenerowane w systemie USOSweb w zakładce Płatności FK -> konta bankowe uczelni -> “Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne”. Dane logowania do systemu USOSweb zostaną automatycznie przesłane na podany w systemie rekrutacyjnym adres e-mail dopiero w momencie wygenerowania numeru indeksu w uczelnianej bazie danych. Prosimy o niedokonywanie opłaty za legitymację na konto rekrutacyjne.
W dniu 7 października przed spotkaniem organizacyjnym zostaną Państwu wręczone decyzje o przyjęciu na studia. Bardzo proszę o obecność.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close