Kapituła Konferencyjna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
oraz Katedra Teologii Dogmatycznej
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej

„Duch Bojaźni Bożej.
Badania młodych naukowców inspirowane religią”

która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

Zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych:

  • teologia,
  • filozofia (w tym filozofia społeczna, polityczna, etyka, bioetyka, estetyka, antropologia, ekofilozofia),
  • historia (w tym archeologia, historiografia, archiwistyka, historia sztuki),
  • prawo kanoniczne (w tym prawo wyznaniowe, konkordatowe),
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie,
  • filologia polska oraz obcojęzyczne

Konferencja „Duch Bojaźni Bożej.” jest już V edycją, która promuje badania młodych naukowców inspirowane religią. Celem jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych, oraz służy nabyciu doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Konferencja na charakter interdyscyplinarny, który pomaga ukazać wieloaspektowy wymiar przeżywania religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i indywidualnej. Podziel się efektami swojej pracy z ciekawymi ludźmi z różnych środowisk akademickich. Poprzednie edycje zrealizowały wyżej wymienione cele, ciesząc się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników naukowych.

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Zgłoszenia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbY-Ym62kDQjzDXsCv0NXMwu56ZOXmpeaRBFXJajME6tJbzA/formResponse od dnia 18 października do dnia 15 listopada br.

Opłata konferencyjna: 50 zł (po zakwalifikowaniu referatu)

Abstrakty nie spełniające konstytutywnych wymogów dot. pisania abstraktów, nie będą brane pod uwagę w procesie dopuszczania do zaprezentowania podczas konferencji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.