Uroczystość Objawienia Pańskiego skłania do refleksji na temat Objawienia w ogóle.
Zapraszamy do wysłuchania mini wykładu
ks. prof. dra hab. Andrzeja Anderwalda:
LINK DO FILMU