Boże Narodzenie wzywa nas do nawrócenia. Dziś w Opolskim Forum Teologii m.in. o tym.
Swój mini-wykład proponuje ks. dr Robert Sadlak:
LINK DO KANAŁU YOUTUBE