O Bibliotece

Dnia 1 października 1994 r. rozpoczął działalność Uniwersytet Opolski z siedzibą w Opolu, powstały z połączenia dwóch uczelni tego miasta: Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Diecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – Filii KUL. W struktury Uniwersytetu wchodzi również Wydział Teologiczny, który utworzony został ze wspomnianej Filii KUL i Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Wraz z powstaniem Wydziału Teologicznego na nowo utworzonym Uniwersytecie pojawiła się także konieczność zorganizowania biblioteki o profilu teologicznym. Do tego czasu studenci teologii mogli korzystać z dwóch księgozbiorów bibliotecznych: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego przy ul. Kard. B. Kominka w Opolu oraz Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Piotra w Nysie.

W 1997 r. oddano do użytku nowy budynek, który wchodzi w skład campusu wydziałowo-seminaryjnego. Nowy obiekt Biblioteki wraz z częścią socjalną wykonano w oparciu o projekt mgr inż. Adama Szczegielniaka z pracowni “Archstudio” Opole. Projekt ten stanowi uzupełnienie dla budynku Wydziału Teologicznego i Seminarium Duchownego.

Biblioteka została wybudowana głównie z myślą o studentach Wydziału Teologicznego i Seminarium i w takim wymiarze spełnia swoje zadanie. Cały kompleks budynków wydziałowo-seminaryjnych stanowi jeden z ciekawszych i efektowniejszych elementów zabudowy w Opolu. Projekt tej zabudowy brał udział w konkursie “Mister Architektury” i zdobył wyróżnienie.

Biblioteka mogła rozpocząć swoją działalność już w roku akademickim 1997/1998 dzięki temu, że w czasie wakacji uporządkowany został księgozbiór przywieziony z Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Biblioteka Wydziału Teologicznego UO podlega Bibliotece Głównej UO i wchodzi w skład bibliotecznej sieci uniwersyteckiej.

Od początku swojej działalności Biblioteka Wydziału Teologicznego należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności komputeryzacja prac bibliotecznych. Cel ten realizowany jest poprzez m.in.: tworzenie i administrowanie komputerową, ogólnopolską siecią bibliotek kościelnych, pomoc poszczególnym bibliotekom we wdrażaniu systemu komputerowego i innych form unowocześnienia ich pracy, szkolenia pracowników bibliotek w zakresie pracy w systemie komputerowym oraz popularyzacją doświadczeń prowadzoną w formie spotkań, konferencji i działalności wydawniczej.

W ciągu sześciu lat funkcjonowania Biblioteki została skomputeryzowana wypożyczalnia, co roku powiększa się liczba stanowisk komputerowych dla czytelników i pracowników. Kolejnym etapem tego procesu było powstanie w lutym 2002 r. pracowni internetowej Wydziału Teologicznego. Pracownia obejmuje 10 stanowisk komputerowych dostępnych dla pracowników i studentów Wydziału Teologicznego.

Obecnie w Bibliotece zapisanych jest ponad 2000 studentów różnych wydziałów. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wynosi ok. 13,5 tys. wol. Ze zbiorów, liczących ok. 72 tys. wol. książek i ok. 9 tys. wol. czasopism, dostępnych w katalogu komputerowym, korzysta rocznie ok. 12,5 tys. osób.

Katalog ALEPH

Do Państwa dyspozycji oddajemy wyszukiwarkę w katalogu głównym Biblioteki UO – ALEPH

iBUK

Zapraszamy do korzystania z serwisu ibuk.pl (internetowa biblioteka)

Canon Law

Zapraszamy do korzystania z katalogu mikrofisz zawierających źródła prawa kanonicznego Canon Law a Basic Collection