KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW

STUDIÓW DOKTORANCKICH

W związku z przyznaniem przez MNiSzW dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, proszę o składanie wniosków (wg załączonego wzoru i zgodnie z wymogami Regulaminu przyznawania dotacji) w terminie do 21 luty 2018 roku do dziekanatu Wydziału Teologicznego UO. Całość dokumentacji należy złożyć w podpisanej, kartonowej teczce. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Wzór wniosku o dotację na projekt badawczy 2018
Regulamin podziału środków z dotacji WT UO 2018