Nakładem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO ukazał się kolejny tom komentarza biblijnego do Księgi Ezechiela autorstwa wybitnego biblisty o. prof. dra hab. Andrzeja S. Jasińskiego OFM.
Niniejszy tom jest kolejną częścią Nowego Komentarza do Księgi Ezechiela. Składa się z komentarzy do poszczególnych wersetów tekstu Ez 31-35, uwzględniających dorobek biblistyki ostatnich dekad oraz badania własne autora. Autorowi gratulujemy kolejnego dzieła, a wszystkich chętnych zapraszamy do lektury.
Książka do nabycia w biurze RW WT UO.