Zapraszamy na Mszę św. za zmarłych studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Teologicznego UO we wtorek
5 listopada 2019 r. o godzinie 12.15
w kościele seminaryjno-akademickim.