Międzynarodowa konferencja naukowa związana z prezentacją Encyklopedii ekumenizmu w Polsce (1964-2014),
red. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2016
Temat: Aktualny stan ekumenii
Kamień Śląski, 28.05.2016

 

10.00
Przywitanie Gości
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

10.10
Rozpoczęcie konferencji: Aktualny stan ekumenii w Polsce
Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja (Opole), Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

10.30
Aktualny stan światowej ekumenii
Kard. prof. dr hab. Walter Kasper (Rzym)

10.50
Ekumenia w Polsce z perspektywy historycznej
Abp prof. dr hab. Alfons Nossol (Opole)

11.10
Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014) dokumentem wspólnej drogi Kościołów
Prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv (Rzym), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Opole), ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Katowice-Cieszyn), prof. UPJPII dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ (Kraków)

11.25
Boże miłosierdzie paradygmatem ekumenii
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Opole)

11.40
Dyskusja

 11.50
Podsumowanie|
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (Opole)