Kurs ma prowadzić do zdobycia pogłębionej wiedzy w zakresie trudnych do interpretacji fragmentów tekstów biblijnych, które niejednokrotnie bywają fałszywie interpretowane lub stają się okazją negowania Bożego objawienia. Treść wykładów ma pomóc zrozumieć przede wszystkim okrucieństwa opisane w Starym Testamencie, cierpienie niewinnych ludzi i apokaliptykę. Kurs ten jest ważnym suplementem wiedzy nie tylko dla katechetów, ale także dla każdego człowieka, który chce umieć obronić korzenie swojej chrześcijańskiej tożsamości.

Szczegółowe informacje